กระทรวงการคลังมีแผนที่จะขยายการสนับสนุนทางการเงิน

รัฐบาลยังให้เหตุผลในการให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจนเพียงอย่างเดียวเนื่องจากชนชั้นกลางและคนรวยสามารถจ่ายค่าสวัสดิการสำหรับเด็กได้ นอกจากนี้เงินอุดหนุนจำนวน 600 บาทต่อเดือนจะไม่มีนัยสำคัญสำหรับครอบครัวที่ร่ำรวย นายสมชายกล่าวว่าเหตุผลเหล่านี้ฟังดูดีและเป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งได้ กระทรวงการคลังมีแผนที่จะขยายการสนับสนุนทางการเงิน

แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 36,000 บาทต่อปีในปัจจุบัน นายสมชายกล่าวว่า แต่ยังขาดความครอบคลุมในระดับสากล เขาชี้ให้เห็นว่าการศึกษาในอดีตแสดงให้เห็นว่าครอบครัวยากจนเป็นเรื่องยาก ในกรณีของประเทศไทยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของครอบครัวยากจนไม่ได้ระบุไว้และไม่ได้รับการสนับสนุนเด็ก ปัจจุบันมีประมาณ 32 ประเทศทั่วโลกให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับเด็กเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าทุกครอบครัวที่ยากจนได้รับเงินอุดหนุน