ความบกพร่องทางสติปัญญาและสมองเสื่อม

การเสริมวิตามินดีที่ 2,000 IU ต่อวันหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม แต่พวกเขาไม่เข้าใจสาเหตุการค้นพบของทีมของเราระบุว่าเวลาตอบสนองช้าลงอาจเป็นคำตอบหนึ่ง การเสริมวิตามินดีมากขึ้นจะดีกว่า แต่การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป อาจไม่เป็นปัญหาสำหรับคนหนุ่มสาว แต่สำหรับผู้สูงอายุมันสามารถประนีประนอมการเดินหรือการทรงตัว

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเพราะเวลาตอบสนองของพวกเขาช้าลง นี่คือข้อสันนิษฐานจนกระทั่งการวิจัยในอนาคตสามารถครอบคลุมระดับวิตามินดีความรู้ความเข้าใจและตกอยู่ในการศึกษาเดียวเธอเพิ่ม วิตามินดีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกเป็นผลมาจากแสงแดดและอาหารบางชนิด นักวิจัยยังพบว่าวิตามินดีมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานของร่างกายรวมถึงสมอง ความบกพร่องทางสติปัญญาและสมองเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอายุ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าวิตามินดีมีบทบาทในการรับรู้และการทำงานปกติของระบบประสาทส่วนกลาง