สิม วัดกลางโคกค้อ

วัดกลางโคกค้อ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2335 ส่วนสิม (พระอุโบสถ) สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2363 โดยพระครูเกตุเป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้าง มีเรื่องเล่าว่าขณะสร้างสิมแห่งนี้ มีเศรษฐีนีแห่งเมืองกาฬสินธุ์พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคข้าวของเพื่อร่วมสร้างสิม โดยได้พากันหามไหทอง 2 ไห มาร่วมสร้างและต้องการนำไหทองมาฝังในหลักสิม แต่มาไม่ทัน จึงนำไปฝังที่อื่นแทน และยังเป็นความลับมาจนถึงทุกวันนี้

วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2402 ซึ่งลักษณะของสิมเป็นสิมโปร่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5.10 เมตร ยาว 6.10 เมตร หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงด้วยกระเบื้องดินขอ มีแป้นลมไม้แกะเป็นลายเส้นกนก จนถึงไม้เชิงชายรับชานจั่วแบบพื้นบ้านอีสานทำให้ดูแปลกตาจากสิมวัดอื่น ๆ ผนังด้านข้างทำเป็นขั้นบันไดไล่ขึ้นไปสู่ผนังด้านหลังองค์พระประธานตามลักษณะของสิมโปร่งอีสาน ส่วนฐานชุกชีทำเป็นฐานโบกคว่ำโบกหงายชันกว่าปกติ ดัวฐานและผนังเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน เสาไม้เนื้อแข็ง นับเป็นงานสถาปัตยกรรมพื้นบ้านบริสุทธิ์ เป็นสิมโปร่งแบบเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand