หมู่เกาะกาลาปากอสเอกวาดอร์

หมู่เกาะทั้ง 19 เกาะและเขตอนุรักษ์ทางทะเลโดยรอบที่เป็นหมู่เกาะกาลาปากอสเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะที่ไม่เหมือนใครของสัตว์ประหลาดชีวิตพืชและกิจกรรมแผ่นดินไหวที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วิน ตั้งอยู่ห่างจากทวีปอเมริกาใต้ประมาณ 1,000 กิโลเมตร ซึ่งทั้งสามกระแสพบกันในมหาสมุทรแปซิฟิกกาลาปากอสเป็นเจ้าภาพจัดเก็บสัตว์และพืชที่น่าสนใจ

ผู้อยู่อาศัยรวมถึงโรงพยาบาลด้วยเท้าสีฟ้าเต่ายักษ์นกกาน้ำไร้นักบินและอิกัวน่าทางทะเล ประมาณ 97% ของพื้นที่ผิวทั้งหมดถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1959 เขตอนุรักษ์ทางทะเลกาลาปากอสก่อตั้งขึ้นในปี 2529 มีพื้นที่ 70,000 กิโลเมตรและขยายเป็น 133,000 กิโลเมตรในปี 2541