แนะ 4 ข้อป้องกัน “โรคมือ เท้า ปาก”

กรมอนามัย ห่วงโรคมือเท้าปากระบาดช่วงเปิดเทอมฤดูฝน แนะพ่อแม่ ครู ใช้หลัก “4 ร.” ช่วยป้องกันโรคได้ รักษาความสะอาด สุขอนามัย สังเกตอาการเด็ก และระวังไข้สูงเหนื่อยหอบ ย้ำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปากให้หยุดเรียนและพาเด็กไปพบแพทย์ทันที นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกานป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ที่มีโอกาสระบาดสูงช่วงฤดูฝนและเปิดเทอม

ว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีอากาศเย็น และชื้น ทำให้โรคมือ เท้า ปากกลับมาระบาดได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำ และในช่วงเปิดเทอมเด็กต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน หากไม่มีการเฝ้าระวังอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ จากข้อมูลเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 12,174 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 1 ปี ร้อยละ 27.85 รองลงมา 2 ปี ร้อยละ 22.62 และ 3 ปี ร้อยละ 16.70 พ่อแม่ ครู ควรดูแลเด็ก พร้อมเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ด้วยหลัก 4 ร. คือ 1. รักษาความสะอาดสถานที่ บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 2.รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร และหลังขับถ่าย 3.รู้ทันสังเกต มีไข้ มีจุด หรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก และ 4.ระวัง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง รีบพาพบแพทย์ทันที

“ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนนับเป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าว ควรตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน หากพบเด็กมีไข้หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ให้หยุดเรียน และควรดูแลรักษาความสะอาดในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เน้นการล้างทำความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่น ภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกัน โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน และหากเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กที่มีการนำเข้าปากให้ล้างด้วยน้ำและสบู่ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและนำไปตากแดดหรือเช็ด ให้แห้ง” นพ.วชิระ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth