โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

นักวิทยาศาสตร์พยายามหาวิธีที่ดีกว่าในการปกป้องคนจากวัณโรคซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย การกำหนดวัคซีนป้องกันได้ดีกว่าวัคซีนปัจจุบันและไม่ทำให้เนื้อเยื่อปอดเสียหาย การวิจัยเพิ่มเติมพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิผลวัคซีนสามารถส่งเข้าปอดได้โดยตรง วัคซีนปัจจุบันที่เรียกว่า BCG นั้นเกิดจากการติดเชื้อที่แขน

ถ้าใช้งานได้ระบบส่งยาสำหรับมนุษย์จะเป็นสเปรย์ที่ส่งผ่านอุปกรณ์ที่คล้ายกับเครื่องพ่นยารักษาโรคหอบหืด การเพิ่มจำนวนประชากรที่สามารถทนต่อวัคซีนวัณโรคมีความสำคัญเนื่องจากวัณโรคเป็นฆาตกรชั้นนำของโลกเนื่องจากสิ่งมีชีวิตติดเชื้อตามองค์การอนามัยโลก เมื่อแบคทีเรียเข้าสู่ปอดพวกมันจะสัมผัสกับเยื่อบุที่เรียกว่าเยื่อบุ เยื่อบุนั้นมีเอ็นไซม์ที่เปลี่ยน epitopes พื้นผิวของจุลินทรีย์ Epitopes เป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุลที่แอนติบอดีที่ผลิตโดยมนุษย์ยึดติดกับตัวเอง วัคซีนปัจจุบันสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ epitope