All posts by admin

สวนรมณีนาถ

จากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกว่า “คุกกองมหันต์โทษ” หรือ “คุกใหม่” ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้นำเอารูปแบบเรือนจำ Brixton ของประเทศสิงคโปร์ อันเป็นเรือนจำ ระดับความมั่นคงสูงสุดมาใช้ ต่อมาในปีพ.ศ.2534 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ โครงการปรับปรุงทัณฑสถาน วัยหนุ่มบางเขน หรือ “เรือนจำกลางคลองเปรม” และได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มาควบคุมรวมกัน Continue reading สวนรมณีนาถ

สธ.เตือน ใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม ผิดกฎหมาย

สธ.เตือนประชาชนอย่าใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม จากจากเว็บเพจต่าง ๆ ออกให้โดยบุคคลที่มิใช่แพทย์ในสถานพยาบาล เพราะเป็นเอกสารปลอม ผิดกฎหมาย เล็งเอาผิดเว็บเพจดังเร็วๆ นี้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจพบว่า มีผู้เปิดเพจรับทำใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บางเพจมีภาพตัวอย่างใบรับรองแพทย์ Continue reading สธ.เตือน ใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม ผิดกฎหมาย