Category Archives: idolsmiledental

การจัดฟันแบบใส invisalign มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน และการเคี้ยวอาหารหรือไม่ ?

การจัดฟันแบบใส invisalign มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน และการเคี้ยวอาหารหรือไม่ ? การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษา ตั้งแต่ขั้นตอนประเมินช่องปาก จนไปถึงการออกแบบเครื่องมือสำหรับการจัดฟันแบบใส Invisalign Continue reading การจัดฟันแบบใส invisalign มีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน และการเคี้ยวอาหารหรือไม่ ?

คำแนะนำหลังจากถอดเครื่องมือ จัดฟัน fastbraces

คำแนะนำหลังจากถอดเครื่องมือ จัดฟัน fastbraces หลังจากเครื่องมือจัดฟันแล้ว คนไข้จะได้รับเครื่องมือที่เรียกว่า รีเทนเนอร์ (retainer) ซึ่งจะคงสภาพฟันที่จัดแล้วให้เรียงตัวให้คงสภาพสวยตลอดไป Continue reading คำแนะนำหลังจากถอดเครื่องมือ จัดฟัน fastbraces