Category Archives: travel news

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของการยิงธนูในภูมิภาคนี้

ความสามารถในการใช้ชีวิตของพระเจ้านี้อาศัยอยู่ใน Meghalaya ในปัจจุบันทำให้เด็กชาย Khasi ได้รับการปลูกฝังในวัยหนุ่มสาว Kharmawphlang อธิบายว่าเมื่อเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาการตั้งชื่อว่า ka ka kaer ka jer ka wa คือการวางธนูและลูกศรสามตัวไว้หน้าลูกแสดงบทบาทของเขาในฐานะนักรบและผู้พิทักษ์ ลูกศรแรกหมายถึงที่ดินของเขาที่สองตระกูลของเขาและที่สามที่ตัวเอง Continue reading ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของการยิงธนูในภูมิภาคนี้

สิม วัดกลางโคกค้อ

วัดกลางโคกค้อ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2335 ส่วนสิม (พระอุโบสถ) สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2363 โดยพระครูเกตุเป็นผู้นำชาวบ้านในการสร้าง มีเรื่องเล่าว่าขณะสร้างสิมแห่งนี้ มีเศรษฐีนีแห่งเมืองกาฬสินธุ์พร้อมผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคข้าวของเพื่อร่วมสร้างสิม โดยได้พากันหามไหทอง 2 ไห มาร่วมสร้างและต้องการนำไหทองมาฝังในหลักสิม แต่มาไม่ทัน จึงนำไปฝังที่อื่นแทน และยังเป็นความลับมาจนถึงทุกวันนี้ Continue reading สิม วัดกลางโคกค้อ

สวนรมณีนาถ

จากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หรือที่เรียกว่า “คุกกองมหันต์โทษ” หรือ “คุกใหม่” ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้นำเอารูปแบบเรือนจำ Brixton ของประเทศสิงคโปร์ อันเป็นเรือนจำ ระดับความมั่นคงสูงสุดมาใช้ ต่อมาในปีพ.ศ.2534 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ โครงการปรับปรุงทัณฑสถาน วัยหนุ่มบางเขน หรือ “เรือนจำกลางคลองเปรม” และได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มาควบคุมรวมกัน Continue reading สวนรมณีนาถ