Category Archives: World News

นักวิจารณ์เครมลิน Alexei Navalny เผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่

คณะกรรมการสืบสวนของรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธว่า ได้ตั้งข้อหา Navalny ด้วยการสร้างองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ละเมิดสิทธิของประชาชน ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี Continue reading นักวิจารณ์เครมลิน Alexei Navalny เผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่